« terug naar vorige pagina

Visie op zorg

Huisartspraktijk ´Scheepvaartkwartier´
In huisartspraktijk Scheepvaartkwartier wordt elke patiënt deskundig, betrokken en respectvol benaderd en gestimuleerd in eigen verantwoordelijkheid en gezondheidsvaardigheden. De aangeboden zorg is generalistisch; voor elk probleem of klacht over gezondheid of ziekte kan jong en oud terecht. De zorg is persoonsgericht; de huisarts houdt rekening met individuele kenmerken en context (levensloop en omgeving). De zorg is continu; de huisarts zorgt voor continuïteit in zorg tijdens ziekte-episode en levensloop.

We streven in de praktijk naar een plezierig en gezond werkklimaat waarin humor en open communicatie gewaardeerd worden. Medewerkers houden medische deskundigheid op peil door geaccrediteerde nascholing. Er zijn goede contacten en werkafspraken met andere zorgverleners binnen de eerstelijnszorg, met medisch specialisten en met thuiszorgorganisaties.

Visie
De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Patiënten voelen zich gehoord en er wordt in samenspraak gekozen voor verwijzing, behandeling en beleid. De patiënt vertrouwt hierbij op de deskundigheid en advisering van de huisarts. De huisarts heeft oog voor de wensen van de patiënt.

We werken volgens het regulier medische model. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op (meest recent) wetenschappelijk onderzoek. Activiteiten die niet tot de belangrijkste taken van de huisarts behoren worden overgedragen aan de juiste ketenpartners in de eerste of tweede lijn of het sociale domein. De verantwoordelijkheid van de huisarts blijft zo ook afgebakend en realistisch. Kleine (chirurgische) verrichtingen worden veelal in de praktijk zelf gedaan. Er is expertise op het gebied van chirurgie, gynaecologie, reizigers- en duikersgeneeskunde.

De praktijk is en blijft verbonden met de zeevaart, ingeschreven patiënten en medewerkers zijn goed geïnformeerd of inmiddels gewend dat er zeevarenden ontvangen worden, dat de dag daardoor net iets anders kan verlopen dan gepland.