« terug naar vorige pagina

Praktijkfolder

Huisartspraktijk Scheepvaartkwartier

In huisartspraktijk Scheepvaartkwartier wordt elke patiënt deskundig, betrokken en respectvol benaderd en gestimuleerd in eigen verantwoordelijkheid en gezondheidsvaardigheden. De aangeboden zorg is generalistisch; voor elk probleem of klacht over gezondheid of ziekte kan jong en oud terecht. De zorg is persoonsgericht; de huisarts houdt rekening met individuele kenmerken en context (levensloop en omgeving). De zorg is continu; de huisarts zorgt voor continuïteit in zorg tijdens ziekte-episode en levensloop.

We streven in de praktijk naar een plezierig en gezond werkklimaat waarin humor en open communicatie gewaardeerd worden. Medewerkers houden medische deskundigheid op peil door geaccrediteerde nascholing. Er zijn goede contacten en werkafspraken met andere zorgverleners binnen de eerstelijnszorg, met medisch specialisten en met thuiszorgorganisaties.

Visie
De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Patiënten voelen zich gehoord en er wordt in samenspraak gekozen voor verwijzing, behandeling en beleid. De patiënt vertrouwt hierbij op de deskundigheid en advisering van de huisarts. De huisarts heeft oog voor de wensen van de patiënt.

We werken volgens het regulier medische model. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op (meest recent) wetenschappelijk onderzoek. Activiteiten die niet tot de belangrijkste taken van de huisarts behoren worden overgedragen aan de juiste ketenpartners in de eerste of tweede lijn of het sociale domein. De verantwoordelijkheid van de huisarts blijft zo ook afgebakend en realistisch. Kleine (chirurgische) verrichtingen worden veelal in de praktijk zelf gedaan. Er is expertise op het gebied van chirurgie, gynaecologie, reizigers- en duikersgeneeskunde.

De praktijk is en blijft verbonden met de zeevaart, ingeschreven patiënten en medewerkers zijn goed geïnformeerd of inmiddels gewend dat er zeevarenden ontvangen worden, dat de dag daardoor net iets anders kan verlopen dan gepland.

Adres
  • Willemsplein 571
  • 3016 DR Rotterdam
  • Nederland
Contact

Balie
De balie is gesloten van 10.00u-10.30u en van 13.00u-14.00u
Natuurlijk is er altijd een dokter aanwezig voor spoedgevallen.

 

Praktijkassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. De assistente zal u bij het maken van afspraken of andere vragen vaak ook naar de aard van uw klachten vragen. Wij verzoeken u hierop zoveel mogelijk antwoord te geven. Voor de assistente gelden dezelfde regels voor wat betreft geheimhouding als voor de artsen en ook zij zullen zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke informatie die u geeft. assistente@huisartsscheepvaartkwartier.nl

Spreekuur huisarts
Het spreekuur van de huisartsen is alleen op afspraak. Een standaard consult duurt 10 minuten. Tijdens een consult kan één klacht behandeld worden. Heeft u meerdere klachten of een complex probleem, geeft u dit dan aan bij het maken van uw afspraak, dan houden wij daar rekening mee.

Voor het maken van afspraken kunt u het beste in de ochtend bellen. In de middag, tussen 14 en 16 uur, kunt u de assistente bellen voor uitslagen. Er zijn zowel ’s ochtends als ’s middags  spreekuren. U kunt alleen gebruikmaken van deze spreekuren als u een afspraak heeft gemaakt. Ook kunt u binnenkort 24 uur per dag via de website afspraken maken voor het spreekuur. 

De assistente vraagt altijd naar de reden van uw bezoek, zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. Tevens krijgt zij hierdoor meer inzicht in de tijd die uw klacht nodig heeft. Soms lijkt een afspraak niet nodig te zijn en zal de assistente u telefonisch advies geven, het gegeven advies wordt altijd dezelfde dag met de huisarts besproken.

Bent u verhinderd? Laat het ons dan minimaal 24 uur van tevoren weten. De tijd komt dan weer vrij voor medepatiënten. Ook als u te laat bent, horen wij het graag.

Huisbezoek
Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u bellen voor een huisbezoek. Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt (eventueel samen met de huisarts) of een huisbezoek afgelegd wordt.

Wij adviseren u echter om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen omdat daar betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Online afspraak maken
Binnenkort zal het mogelijk zijn om online afspraken te maken via onze website. Wegens de Corona pandemie hebben wij voorlopig de optie voor het online maken van een afspraak nog niet geactiveerd.

Praktijkondersteuning

In de praktijk werken twee praktijkondersteuners (POH). Zij houden spreekuur voor patiënten met een chronische aandoening of psychische klachten. De huisarts kan u verwijzen naar hen. Zij hebben meer tijd per consult. De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze problematiek. Er is nauwe samenwerking met de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen.

Spreekuur praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)
Aanwezig wekelijks op maandag, één keer per maand ook op dinsdag. Spreekuur voor patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten.

Spreekuur praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ)
Aanwezig wekelijks op vrijdag. Spreekuur voor patiënten met psychische of sociale problematiek.

 

De praktijk is open voor nieuwe inschrijvingen

U bent van harte welkom om zich in te schrijven in onze praktijk!  You are welcome to register in our practice! Please send a e-mail to assistente@huisartsscheepvaartkwartier.nl

Wij vragen u per mail een verzoek tot inschrijving te sturen naar assistente@huisartsscheepvaartkwartier.nl. Graag vernemen we alvast uw adres om te kunnen bepalen of u binnen ons zorggebied woonachtig bent (zie hieronder). Wij mailen u de inschrijfformulieren  en zullen u verzoeken de volgende gegevens te verstrekken:

  • Geldig identiteitsbewijs *
  • Verzekeringspas.
  • Naam en adres vorige huisarts.

*Uw BSN, handtekening en pasfoto van uw identiteitsbewijs mag u afdekken met bijv. de KopieID app.

Uiteraard kunt u voor inschrijving ook telefonisch met de assistente een afspraak maken (010-2411100). 

Soms zal de assistente eerst een kennismaking in plannen met de huisarts, bijvoorbeeld om de medische voorgeschiedenis of reden van verandering van huisarts samen te bespreken, of wanneer u zelf graag eerst wilt kennismaken alvorens in te schrijven.  

Let op: met de nieuwe Zorgverzekeringswet kunt u maar bij één huisarts staan ingeschreven. Indien u zich bij ons inschrijft, laat u zich dan direct uitschrijven bij uw vorige huisarts.

Zalmhaventoren

Nieuwe bewoners van de zalmhaventoren zijn van harte welkom voor inschrijving. We verzoeken u zich pas in te schrijven in de dagen rondom uw verhuizing naar uw nieuwe woning en niet veel eerder dan dit moment. Breng uw oude huisarts op de hoogte dat u gaat verhuizen, dan zullen zij uw dossier naar ons overzetten zodra wij hiertoe een verzoek doen. De verwerking van uw inschrijving en dossier neemt enige tijd in beslag, mogelijk wat meer tijd dan gebruikelijk wanneer de patiënten toestroom tijdelijk hoog zal zijn (rondom oplevering), wij vragen om uw begrip hiervoor. 

New residents of the zalmhaventoren are welcome to register. Please send an e-mail to assistente@huisartsscheepvaartkwartier.nl. We will then send you a request for some additional infomation. Of course you can also make an appointment with the assistant by telephone (010-2411100) and first meet our team. If you already have a GP in the Netherlands, please let them know you are moving, so we can ask for your files. 

Verzorgingsgebied
Houdt u er rekening mee dat de huisarts in geval van spoed binnen 15 minuten bij u moet kunnen zijn.  Bekijk op de webiste ons verzorgingsgebied.