« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De assistentes zijn bereikbaar vanaf 08.30u-12.00u en tussen 13.30u en 16.00u onder telefoonnummer 010 – 2411100 keuze 3.


Wel klachten, geen spoed? Neem dan eens een kijkje op:  moetiknaardedokter.nl 

Afspraak maken tijdens de zomervakantie:
Tijdens de zomervakantie is de praktijk geopend en is er altijd een arts en een assistente aanwezig. Er is tijdens de zomervakantie beperkt plek voor het inplannen van afspraken bij de huisarts en het assistentespreekuur. Wilt u er rekening mee houden dat niet alle klachten in de vakantieperiode bij de huisarts gezien kunnen worden. De assistentes zullen door middel van gerichte vragen uw zorgvraag in behandeling nemen. Wij verzoeken u vriendelijk om hier rekening mee te houden. 

Spreekuur huisarts
Het spreekuur van de huisartsen is alleen op afspraak. Een standaard consult duurt 10 minuten. Tijdens een consult kan één klacht behandeld worden. Heeft u meerdere klachten of een complex probleem, geeft u dit dan aan bij het maken van uw afspraak, dan houden wij daar rekening mee.

Voor het maken van afspraken kunt u het beste in de ochtend bellen. In de middag, tussen 14 en 16 uur, kunt u de assistente bellen voor uitslagen. Er zijn zowel ’s ochtends als ’s middags  spreekuren. U kunt alleen gebruikmaken van deze spreekuren als u een afspraak heeft gemaakt. 

De assistente vraagt altijd naar de reden van uw bezoek, zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klacht. Tevens krijgt zij hierdoor meer inzicht in de tijd die uw klacht nodig heeft. Soms lijkt een afspraak niet nodig te zijn en zal de assistente u telefonisch advies geven, het gegeven advies wordt altijd dezelfde dag met de huisarts besproken.

Bent u verhinderd? Laat het ons dan minimaal 24 uur van tevoren weten. De tijd komt dan weer vrij voor medepatiënten. Ook als u te laat bent, horen wij het graag.

Huisbezoek
Tussen 9.00 en 11.00 uur kunt u bellen voor een huisbezoek. Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt (eventueel samen met de huisarts) of een huisbezoek afgelegd wordt.

Wij adviseren u echter om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen omdat daar betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Online afspraak maken
Vooralsnog werken wij niet met het maken van online afspraken. Voor eenvoudige klachten kunt u wel om een telefonische afspraak vragen of een verzoek tot e-consult (via mail) sturen.