« terug naar vorige pagina

Nieuws

Wij zijn een NPA gecertificeerde huisartsenpraktijk!

Een praktijk die het keurmerk NPA draagt, voldoet aan normen voor de huisartsenzorg. Dit betekent dat u er op kunt vertrouwen dat de praktijk goed is georganiseerd. Ook betekent het dat de praktijk zich blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. 

 

  • Wat is accreditatie van een huisartsenpraktijk?

De NHG-Praktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Al bijna 3500 praktijken hebben dit keurmerk.

  • NHG

NHG staat voor Nederlands Huisartsen Genootschap en is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Zij hebben als doel het bevorderen van verantwoorde beroepsoefening door de huisarts.

  • Kwaliteitskeurmerk

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van het NHG wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat. 

  • Voor de patiënt

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben.