« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuning

In de praktijk werken twee praktijkondersteuners (POH). Zij houden spreekuur voor patiënten met een chronische aandoening of psychische klachten. De huisarts kan u verwijzen naar hen. Zij hebben meer tijd per consult. De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze problematiek. Er is nauwe samenwerking met de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling en het voorschrijven van medicijnen.

Spreekuur praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)
Aanwezig wekelijks op maandag, één keer per maand ook op dinsdag. Spreekuur voor patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten.

Spreekuur praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ)
Aanwezig wekelijks op vrijdag. Spreekuur voor patiënten met psychische of sociale problematiek.